บรรยากาศทั่วไปในโรงเรียน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บ
    การเรียนรู้นั้นสามารถทำได้ทุกสถานที่ไม่ว่าจะเป็นที่โรงเรียน ที่บ้านหรือสถานที่ใด ๆ ก็ตาม โรงเรียนอนุบาลช้างน้อยได้คำนึงถึงจุดนี้เป็นสำคัญด้วย ดังนั้นโรงเรียนอนุบาลช้างน้อย จึงได้มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ขึ้นทั้งภายในโรงเรียน และนอกโรงเรียนเพื่อให้เด็ก ๆ ได้เสริมสร้างประสบการณ์ของตนเองเรียนรู้จากการปฎิบัติพร้อมทั้งพัฒนาทักษะต่าง ๆ เช่นความอดทน ความกล้าแสดงออก รวมถึงค่านิยมที่ดี ที่ได้สอดแทรกผ่านการเรียนรู้นั้น ๆ ด้วยทั้งนี้โรงเรียนอนุบาลช้างน้อยได้บันทึกภาพเหล่านั้นมาให้ทุกท่านได้ชมกัน จึงขอเชิญทุกท่านเข้าชมได้ที่เมนู ห้องภาพช้างน้อยหรือ ติดตามจาก link ด้านล่างได้เลย หรือที่เมนูห้องภาพช้างน้อยด้านซ้ายมือได้เลยค่ะ
รวมภาพกิจกรรม
วันแม่แห่งชาติ
ปี 2558
รวมภาพกิจกรรม
ทัศนศึกษา
ปี 2558
รวมภาพกิจกรรม
วันไหว้ครู
ปี 2558
โรงเรียนอนุบาลช้างน้อย ได้รับการรับรองและการประกันคุณภาพจาก สมศ ซึ่งผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก
(โดยเฉลี่ย)
คลิกเข้าชมรายละเอียดการประเมินได้ที่นี่ค่ะ
อัลบั้มภาพอื่น ๆ เพิ่มเติมดังนี้ค่ะ
อ่านความเห็นผู้ปกครองที่มีเกี่ยวกับโรงเรียนที่นี่ค่ะ
ความเห็นจากครอบครัวน้องออนเนอร์
ความเห็นจากครอบครัวน้องนัทคะนี้ง
ข่าวสารต่าง ๆ ทั่วไป สามารถติดตามได้ในเว็บบอร์ดของโรงเรียนค่ะ
วารสารช้างน้อย
(ดาวน์โหลดได้ค๊ะ)
สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลช้างน้อย
ปี 2557
การประกาศค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลช้างน้อย
ปีการศึกษา 2558
สารรักช้างน้อย
(วิดีโอค๊ะ)
ห้องภุช
ห้องไอยรา
ห้องคเชนมร์
ห้องช้างมงคล
ห้องกุญชร
ห้องพลายงาม
ห้องพลายมงคล
ห้องมาตงค์
ห้องเอราวัณ
ห้องช้างเผือก
วารสารช้างน้อยฉบับที่ 2
ปี 2556