บรรยากาศทั่วไปในโรงเรียน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บ
ประวัติ และประสบการณ์
ประธานฝ่ายจัดการแข่งขันตอบคำถามหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว
กรรมการโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยประจำจังหวัดสมุทรสาคร และเป็นผู้ทูลเกล้าถวาย (ปฐมฤกษ์) ทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์เป็นอดีตนายกสโมสร
ไลออนส์สาครบุรี
ดำรงตำแหน่งผู้ไกล่เกลี่ยประนีประนอมประจำศาลจังหวัดสมุทรสาคร
คณะอนุกรรมการคนพิการจังหวัดสมุทรสาคร
สมาชิกกิติมศักดิ์สภากาชาดไทย สมุทรสาคร
ครูใหญ่ (ครูปุ๋ม)
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาการศึกษาปฐมวัย
ปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจประเทศอังกฤษ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตด้านบริหารการศึกษา
Mini Master of Education ด้านการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒประสานมิตร
วุฒิการศึกษา
ทำงานด้านการศึกษาทั้งในโรงเรียนนานาชาติและระบบ
English programจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยมา
มากกว่า 7 ปี
::ผู้บริหาร:: | ::คณะที่ปรึกษา::

::คณะครูเตรียมอนุบาล:: | ::คณะครูภาษาอังกฤษ::

::คณะครูอนุบาล1:: | ::คณะครูอนุบาล2:: | ::คณะครูอนุบาล3::

::คณะครูพละ-ว่ายน้ำ:: | ::คณะทีมส่วนกลาง::
ผู้รับใบอนุญาติ (คุณยายน้อย)
ผู้บริหาร