บรรยากาศทั่วไปในโรงเรียน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บ
โรงเรียนอนุบาลช้างน้อย
Littleelephant Kindergarten
5/9 หมู่ 9 ต.โคกขาม อ.เมือง จ. สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ 034-457-330, 034-457-333
โทรสาร 034-457-332
e-mail: [email protected]