บรรยากาศทั่วไปในโรงเรียน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บ
ที่คุณพ่อคุณแม่เลือกโรงเรียนอนุบาลช้างน้อย เพราะว่าที่นี่มีบรรยากาศดี ร่มรื่น เหมาะกับการเรียนรู้ของเด็ก ๆ คุณครูและบุคลากรน่ารัก  รักเด็กและแนวทางด้านการเรียนการสอนเน้นการส่งเสริมพัฒนาการครบทุกด้าน ไม่เฉพาะแต่วิชาการอย่างเดียว  น้องนัทและน้องคะนิ้งมีความสุขกับการมาโรงเรียนและพัฒนาการดีขึ้นเป็นลำดับค่ะ

นายแพทย์ โอภาส  และแพทย์หญิง อุบลรัตน์     ไชยมหาพฤกษ์