รวมภาพกิจกรรมการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปี 2556 ลงwebsite facebook
โครงงานผีเสื้อ ห้องช้างเผือก