รวมภาพชาวช้างน้อยร่วมใจ บริจาคสิ่งของใช้ให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดอ่างทองและอยุธยา